Hjälp oss utveckla en ny stadsdel

för hållbart boende och arbete

Framtidens Sharingplattform i Ebbepark!

Vilka funktioner vill du ha i en reception?

Vilka funktioner i ditt hem vill du kunna styra på distans?

Vilka idéer har du för dagens och framtidens Ebbepark?