Hjälp oss utveckla en ny stadsdel

för hållbart boende och arbete

Vad ska projektet kring medborgardialog i Ebbepark heta?

Hur kan medborgardialog främjas i Ebbepark med hjälp av visualiseringsteknik?